Право на участие в тях (с до 3 броя произведения) имат всички авторки от община Мездра.

Конкурсите са явни, творбите се приемат в Общинска администрация - Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27), стая 304, Светла Дамяновска, гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“.

Краен срок за предаване на произведенията: 19 февруари 2021 г. - за стихове и 26 февруари 2021 г. - за произведения на изобразителното изкуство, малък формат.

Тържественото отчитане на двата конкурса ще стане на 5 март 2021 г. (петък) от 17:30 часа в Заседателната зала на Община Мездра, където ще бъде открита изложба и ще прозвучи рецитал на участничките.

За допълнителна информация: тел. 0885 98 32 83.