След като комисията, определена от кмета на общината, се е запознала с постъпилите оферти, допусна до участие в обществената поръчка и четирите фирми, кандидатстващи за изпълнители.

За обособена позиция №1, която включва отсечките: Ребърково - гара Ребърково, Зверино - Оселна, Зверино - Игнатица, шосетата за Очин дол и за Зли дол и Люти брод - посока Челопек, на първо място е класирана Фирма "Метропол 2006" - Зверино.

Втората обособена позиция обхваща 7 км: Люти дол - Типченица и Люти дол - м. "Клисурата" - на първо място е класирана "ЛКС” ООД - Мездра

За Позиция №3, която обхващаща 34,7 км: Мездра - Боденец - Крапец - Върбешница, Долна Кремена - Горна Кремена, Боденец - Върбешница, Кален - Цаконица, Горна Кремена - Върбешница и Горна Кремена - посока Тишевица - първо място е класирана "ЛКС" ООД - Мездра.

Четвъртата позиция, която включва 16,4 км: граница с община Роман - Старо село - Царевец – Мездра - първо място - "Маестрия 07” - Роман, на второ - "ЛКС” ООД - Мездра

За 5 и 6 позиции, обхващащи отсечките - граница с община Роман - Ослен Криводол - Лик - Дърманци (15,22 км) и Мездра - Руска бела, разклона за Руска бела до главен път Е-79, Мездра - Моравица и Мездра - Крета (6,8 км), - "ЛКС" ООД - Мездра

Последната, седма обособена позиция - целогодишно поддържане на общинската пътна мрежа се възлага на "ЛКС" ООД - Мездра.