Към 10 август 2020 г. еколозите от общината са обиколили 120 бр. жилища и са регистрирали 190 бр. домашни кучета. Извършени са и 37 кастрации на бездомни кучета (ежегодно от Общината се осъществяват 100 бр. безплатни кастрации на безстопанствени кучета). Обходите за регистрация се извършват и в населените места на общината от служители на кметствата. Кастрирането е една от възможностите за намаляването на популацията на бездомните кучета. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на домашни любимци са тези, които първи трябва да вземат мерки за предотвратяване на нежеланото размножаване.

„Нашите еколози обикалят жилищните блокове, затова имаме нужда от съдействието на домоуправителите. Разчитаме на тях. Описвайки домашните кучета за регистрация, нашите експерти уведомяват собствениците за техните законови права и задължения. Надяваме се да има резултат. Ако предприетите мерки не дадат резултат, ще последват писмени предупреждения и санкциониране съответно на нарушенията”, информира Лиляна Рашкова, секретар на Община Козлодуй.

Цветелина Маринова, началник на отдел „Местни данъци и такси“, сподели: „Съгласно чл. 117 от Закона за местните данъци и такси всички собственици на кучета следва да ги декларират в тримесечен срок от датата на придобиване в местната администрация. Декларирането не е задължително придружено със заплащане на такса куче. Има случаи, в които собственикът се освобождава от такса, и това е, например, при направена кастрация, ако кучето е ловно, ако е куче-водач и др., изброени в чл. 175, ал. 2 на Закона за ветеринарномедицинската дейност”.

Такса за притежание на куче в община Козлодуй за 2020 година, определена в Наредба № 11, е в размер на 20 лева за цялата година. Към края на месец юли в отдел „Местни данъци и такси“ са регистрирани едва 173 кучета.

Община Козлодуй е една от малкото общини, които отделят ежегодно средства за кастрация на безстопанствените кучета, но действията за овладяване на популацията трябва да са съвместно с гражданите. Само така ще постигнем добри резултати. Общинска администрация работи по изграждането на общинска мобилна ветеринарна амбулатория, в която ще се извършва кастрация и ваксинация на цени на себестойност, с което се надяваме също да допринесем в дългосрочен план за намаляване на уличната популация на кучета. Общината търси възможност за изграждане на площадка за игра на домашни любимци, каквато жителите на нашия град заслужават. Общите усилия на общинска администрация, гражданите и ветеринарните специалисти, надявам се, ще доведат до решаване на проблема с безстопанствените кучета.“, обобщи Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.

Източник: kozloduy.bg