Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ (100 %) е в размер на 239 646,06 лв., от които 203 699,15 лв. се финансират от ЕФРР, а 35 946,91 лв. са национално финансиране. Община Берковица изпълни проекта в партньорство с Областна дирекция на МВР – Монтана, съгласно подписано споразумение между страните.

В рамките на извършените строително-монтажни дейности, наред с реализиране на мерките за енергийна ефективност, бе подменена старата дограма, извършена е изолация на покрив, изолация на външни стени и смяна на осветлението.

В резултат на изпълнения проект ще се постигне повишаване на енергийната ефективност на сградата и постигане на клас на енергопотребление „В“, намаляване емисиите на СО2, подобряване на условията и комфорта на всички, работещи в сградата служители на държавната администрация.

В близките дни предстои и официалната церемония, с която обекта ще бъде открит, както и заключителната пресконференция по проекта. Община Берковица допълнително ще оповести датата, часа, мястото и програмата на събитието.