Със заповед е създаден Оперативен щаб за ръководене и контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата инфраструктура на територията на общината. В него участват представители на регионалните структури.

Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през зимата. Предстои проверка изправността и готовността на снегопочистващата техника.

ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч ще извършва снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2019-2020 г. обособени позиции, както следва: / по обособена позиция № 1: „Снегопочистване и зимно поддържане на 68.8 км (439,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път, обособена позиция № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на 57,05 км. общински пътища и 31,5 км. улици в населените места на територията на Община Берковица и обособена позиция № 3 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път МОN - 1001, участък гр. Берковица – х. Ком.