Целите на конкурса са засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов; засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание и популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към българската литература.

Конкурсът е насочен към всички български ученици на територията на Община Берковица. Участниците се групират в две възрастови групи:

Първа възрастова група – ученици от V до VIII клас (включително)

Втора възрастова група – ученици от IX до XII клас (включително)

Участниците в конкурса ще се състезават с лично творчество в категориите поезия и проза (стихотворение, разказ)

Компетентно жури ще отличи три стихотворения и три разказа във всяка от двете възрастови групи, съответно за 1, 2 и 3. място. Ще бъдат присъдени и поощрителни награди.

Критериите, по които ще се оценяват на творбите, са:

Придържане към темата на конкурса;

Оригиналност;

Сила на внушенията и посланията;

Много добра езикова култура.

Организаторите на конкурса са подготвили предметни награди, грамоти и поощрителни награди.

Според регламента на конкурса, всеки ученик може да участва с едно стихотворение и/или с един разказ, изпратен/и в текстов файл на следната електронна поща: asenova.v@berkovitsa.com;

Всяка творба, участваща в конкурса, следва да бъде на отделен текстов документ. Няма изискване за шрифт и размер на шрифт.

Участниците трябва да приложат текстов документ, съдържащ име и фамилия, навършени години, клас, училище, адрес и телефон за връзка. Наименованието на документа трябва да съдържа името и фамилията на участника на латиница. Желателно е всички текстови документи да бъдат събрани в архив, именуван с името и фамилията на участника, изписан на латиница.

Крайният срок за изпращане на творбите e 26 юни 2020 г.