Община Мездра има готовност да изпълни разпоредбата през предстоящата 2022/2023 учебна година. Въвеждането ѝ преди крайния срок няма да изисква допълнителен финансов ресурс от Общината, тъй като, съгласно определените от Министерство на образованието и науката процедури, необходимото финансиране се осигурява от държавата.

На територията на общината има 5 детски градини. Те разполагат с необходимия брой места, с материално-техническа база, съответстваща на държавните стандарти за физическа среда и на здравните изисквания към образователните институции, с квалифициран персонал и с условия за пълното обхващане на всички деца в детските градини.

Ето какво каза в тази връзка директорът на едно от детските заведения в Мездра Диана Вутова:

„В момента имаме две групи – втора възрастова група, това са 4-годишни. В тях има места, за да приемам още деца, след като Община Мездра приеме задължително предучилищно образование за 4-годишните. Адмирираме това решение на Общината, заяви директорът на детското заведение. За всяко едно дете е полезно да ходи на детска гради, за да бъде сред връстниците и приятелите си. По този начин то се социализира, обучава и възпитава“, допълни още Вутова.

По темата за влязлата в сила заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки в детските ясли и градини, директорът Диана Вутова поясни, че те се изпълняват стриктно. Работата с деца се организира в една и съща група и с един и същи персонал, спазва се физическа дистанция и дезинфекция.

От ръководството на детското заведение се притесняват как ще посрещнат зимния период. Въпреки направените разчети и разпределените средства за отопление, сметките за газ, на каквато се отоплява градината, ще бъдат тройно по-високи. За да могат да се справят ще разчитат на компенсации от държавата. В момента градината в Мездра и филиалът ѝ в село Долна Кремена посещават общо 150 деца.