© община Видин

Разпространена е информация за гражданите местата да се избягват за срок от 24 часа. Преди това са третирани и пространства в града срещу кърлежи, бяла американска пеперуда по дърветата, второ поколение, и комари.

След провеждане на обществена поръчка и сключен договор, Община Видин и фирмата изпълнител по дезинфекция, дезинсекция и дератизация „ДДД-1 ООД“ продължават борбата с вредителите.

В зависимост от необходимостта са предвидени допълнителни обработки, като за целта са заделени и необходимите количества препарати.