В рамките на въведеното извънредно положение от РЗИ напомнят, че през 5-те КПП-тата на входно-изходните артерии на Враца ще се пропускат пътуващи само по неотложни причини: трудово естество, здравословни причини, завръщане у дома. Тези неотложни причини се удостоверяват със служебна бележка от работодател или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.