Сградата ще бъде обновена по проект за повишаване на нейната енергийна ефективност. Стойността на строителните работи е 682 229 лв., осигурени от оперативната програма "Региони в растеж" и от републикански фонд.

Изпълнител на строителните работи е дружеството "Строителство и саниране инженеринг консулт", което започва работа на обекта до дни, допълниха от общината.