Във връзка с това, областният управител Малина Николова върна за преразглеждане абсурдното и нелепо решение на мездренските депутати.

В мотивите за преразглеждане на Решение № 230, областният управител посочва грубите нарушения от страна на Общинския съвет, който с това свое решение иззема функциите на държавата.

В случая, ОбС е надхвърлил рамката на своята компетентност и е взел решение, несъотносимо с националното законодателство. Цитираното правно основание от Закона за местното самоуправление и местната администрация не обуславя законодателната възможност на местния парламент да налага мораториум за разполагането, ползването, поддържането и развитието на на електронните съоръжения от на технологията 5G .

В мотивите си Николова изтъква, че така взетото решение не е в съответствие с разпоредбите на Закона за електронните съобщения, според който радиочестотният спектър се провежда в съответствие с Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, Регулаторната политика за управлението му за граждански нужди и с международни споразумения, по които Р България е страна.

Припомняме, че в последните минути на заседанието, общинският съветник от МК „Движение за радикална промяна Българска пролет (ПП Атака)“ разбуни духовете в заседателната зала с докладна за "забрана на 5G". Любопитното в тази докладна бе, че бе подкрепена със 100 подписа, събрани не от когото и да е, а от две божи служителки от Струпешкия манастир "Свети Илия", който се намира в община Роман.

Дали в стремежа си да заявят загриженост към хората, или от некомпетентност, това предложение предизвика бурни дебати и в крайна сметка бе прието с 11 гласа – "За", шестима се въздържаха. Единственият гласувал против бе общинският съветник Тихомир Илчев.