Въведената услуга има за цел да намали административната тежест за гражданите и бизнеса и е резултат от инициираните от Министерски съвет мерки за подобряване на административното обслужване. До този момент, заверката за физически и юридически лица се извършваше само от Министерство на външните работи.

Физическите и юридически лица, желаещи да заявят новата административна услуга, могат да подадат Заявление за заверка с Апостил в Центъра за информация и административно обслужване на Областна администрация – Враца, на адрес: бул. „Демокрация“ № 1. Заявлението е публикувано на интернет страницата на Областна администрация – Враца в секция „Административни услуги“.