Към момента, във всички търговски хранителни обекти на територията на града, има достатъчни количества и различни видове хляб. Самите продавач - консултанти споделят, че хлябът е дори в излишък.

Припомняме, че е необходимо да се спазва препоръката да се купува само опакован хляб!