Две от три жени считат, че насилието над жени от страна на интимните им партньори в България се среща много или доста често, показва изследването, публикувано в днешния Международен ден за борба с насилието над жени.

Физическото насилие, включително заплахи за такова, е по-разпространено (8,5 на сто) в сравнение със сексуалното (3,4 на сто). Младите жени по-често споделят за своите нежелани преживявания. С нарастване на възрастта относителният дял на жените, преживели физическо или сексуално насилие, независимо от извършителя, намалява.

В зависимост от това кога се е случил последният епизод на един от двата вида насилие, разпространението е следното: през последните 12 месеца - сред 2,9 на сто от жените на възраст 18 - 74 години; през последните 5 години - сред 5,9 на сто; през целия живот като възрастен - сред 11,9 на сто.

Младите жени (на възраст между 18 и 29 години) са изложени на най-голям риск от насилие от интимен партньор. Всяка трета жена на възраст 18 - 29 г. е била насилвана от настоящ или бивш партньор (36,3 на сто); почти всяка десета жена (9,5 на сто) е преживяла физическо (включително заплахи) или сексуално насилие от лица в домакинството. 12,2 на сто от жените са преживели сексуален тормоз на работното място от мъж, с когото са в професионални взаимоотношения, 28 на сто са преживяли физическо или емоционално насилие в детството си от един от двамата родители.

В отговор на все по-нарастващата необходимост от статистически данни за разпространението на насилието над жени Националният статистически институт се включи в работата по проект, иницииран от Европейската комисия, за провеждане на изследване и осигуряване на такава информация. Изследването е проведено в периода ноември 2021 - февруари 2022 г. сред жени на възраст 17 - 84 години. Основният метод за събиране на данните е интервю "лице в лице" с помощта на таблет.