Това е вторият конкурс, обявен от Общинската администрация за тази вакантна ръководна длъжност, който приключва неуспешно. На първия, който беше обявен през месец февруари, се яви само един кандидат - Галина Серчова. Оказа се обаче, че тя не е представила заверено копие на документ, удостоверяващ 4 години професионален опит или придобит III младши ранг за държавен служител, поради което не беше допусната до участие и конкурсната процедура отново беше прекратена.

Дирекция "Административно обслужване" в Община Мездра няма директор вече четири месеца, след като предишният ръководител на това звено в администрацията Вилма Иванова подаде молба за напускане, считано от 19 февруари тази година.