Така Роки отново попадна в полицейския арест. И граждани, и полицаи се питат: докога наглият престъпник ще вилнее и ще тормози своите връстници. Непълнолетният крадец неколкократно е задържан за грабежи и ден след излизането си от ареста се захваща веднага да заплашва и да обира парите и телефоните на деца.

С Роки е работено и в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, работено е и от инспекторите в Детска педагогическа стая… Той обаче не мирясва и влизането му в ареста изобщо не го притеснява. Като непълнолетен досега, след споразумения с прокуратурата, наказанията му бяха условни присъди. Хипотетично е твърде възможно да стане най-лошото, той да извърши убийство и чак тогава да бъде вкаран зад решетките за дълго.