© Иванка Петрова

Директорът на Инспекция по труда - Видин, Надежда Симеонова, припомня, че непълнолетните могат да работят само при сключен писмено трудов договор, като работодателят трябва да поиска предварително разрешение за наемането им от Инспекцията по труда.

"Работният ден за тях е намален – 7-часов, но въпреки това те трябва да получат не по-малко от минималната работна заплата. За непълнолетните е забранено полагането на нощен и извънреден труд. Често работодателите се оплакват, че от процедурата за искане на разрешения. От тях обаче не се изискват по-различни документи от тези, които те трябва да подготвят за всяко работно място. Разликата е, че при наемането на пълнолетни лица документите се представят при проверка, а при наемането на непълнолетни – предварително."

Източник: БНР Видин