По разпореждане на кмета на общината ще бъдат прегледани записите на системата за видеонаблюдение на площад "България", за да бъдат установени и наказани извършителите.

Това е поредното посегателство срещу общинско имущество от страна на недобросъвестни граждани. Многобройни са случаите на изпочупени пейки, осветителни тела, кошчета за боклук и детски съоръжения за игра в пешеходните алеи, паркове и градинки, на автобусни спирки и други, на запалени контейнери за битови отпадъци и унищожени декоративни растения.

Съгласно Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра, глобата за такива нарушения варира от 50 до 200 лева.

Община Мездра призовава гражданите, които станат свидетели на подобни вандалски прояви, да сигнализират за това в Районно управление "Полиция" на тел. 0885 22 46 08, 0894 46 60 21 и 0910/ 915 10 или на оперативния дежурен в Общината на тел. 0885 69 55 04 и 0910/ 9 21 02.