С твърди битови отпадъци е замърсен също полигонът за обучение на кучета, който се ползва от любителите на домашни любимци. А близо до него ясно личат следите от паленето на открит, въпреки че това е абсолютно забранено на обществени места, какъвто е градският парк.

На паркинга пред бившето лятно кино пък е изникнало огромно нерегламентирано сметище от строителни и битови отпадъци, включително домашен диван.

Днес служители на Общинско предприятие „Чистота“ събраха и извозиха с контейнери разхвърляните боклуци. Чрез използването на специализирана техника ще бъде премахнато и незаконното сметище западно от улица „Сердика“. Предстои да бъдат подрязани изсъхналите клони и премахнати падналите дърветата в района.

Колкото и да чисти обаче ОбП „Чистота“, каквито и глоби да налагат контролните органи, замърсяването на градския парк и на други обществени места явно ще продължи и занапред. Поне докато не се научим да пазим това, което имаме. А това се възпитава не само в училище, но преди всичко в семейството. И личният пример на родителите в това отношение е най-добрия. В противен случай сме обречени да тънем в мръсотия до шия.