Досега Стела Костова е била "Главен счетоводител" в Комплекса за социални услуги и дейности за лица с увреждания (КСУДЛУ) - Мездра. Работила е също в банковата сфера и като счетоводител в производствената сфера.