Данъчните са успели успешно да се свържат с 83% от длъжниците, в резултат на което е отчетено намаляване на задълженията при 48% от тях и са платени 85,8 мил. лева. При 27% от тях е настъпило пълно погасяване на всички задължения в размер на 37,1 мил. лева в договорените срокове по телефона, преди образуване на изпълнително дело.

Постигнати са и допълнителни резултати, свързани с пълно погасяване на задължения, за които е съществувал риск от изтичане на давност, в размер на 1,1 млн. лв. при 11455 лица (38% от селектираните лицата с подобни задължения).

Проведени са и 4 кампании по телефона, насочени към 20066 души с нововъзникнали задължения, свързани с неплатени корпоративни и лични данъци, с цел ранното им информиране и подпомагане. С 88% от тях служителите на НАП са успели да се свържат и са събрали около 14,8 млн. лева.

Успешно са проведени и 2 кампании за подпомагане на доброволното деклариране на данни. Първата е насочена към 9268 физически лица, получили доходи от наложен платеж за над 86 млн. лева. Осъществен е контакт с 83% от селектираните лица. Отчетени са резултати за доброволно деклариране на облагаеми доходи при 2 870 лица (37% от лицата с осъществен контакт) в размер на 25,1 млн. лева.

Измерен е фискален ефект от 2,4 млн. лева доброволно декларирани от лицата задължения в сроковете на провежданата телефонната кампания. Другата кампания обхваща направени 5 591 обаждания към 2480 души, декларирали доходи от дейност в страната, но с прекъснати здравно-осигурителни права. С 82% от тях е осъществен успешен контакт.
Източник: Pariteni.bg