В докладната бе посочено, че паркинг-скобите ще бъдат с уеднаквена визия, като ще се закупуват и поставят от ОП „Паркинги и гаражи“. Началната тръжна цена на квадратен метър за използваната площ е 1 лв. Експертите бяха посочили, че средната стойност на месец, която ще заплащат желаещите да ползват лично паркомясто е към 12 лева и всяко домакинство ще може да заплати само за едно място за паркиране, независимо от броя на автомобилите, с които разполага.

Беше уточнено, че в процентно съотношение безплатните паркоместа спрямо платените (чрез поставяне на паркинг-скоба), ще бъдат 70% към 30 %.Още преди сесията, гражданите заформиха критики и дебати по темата.Те прогнозираха, че промените ще създадат остри конфликти и противопоставяне между съседите в жилищните блокове. Личните паркоместа се приеха от обществеността като деление на бедни и богати. Според коментарите на хората в града, предложените промени не решават проблема с паркирането и дори го задълбочават.

Явно не е помислено как и при какви условия ще се обявява търг- при колко заявления, за кои места. Запознати твърдят, че са допуснати съществени пропуски в регламента за участие, Не става ясно по настоящ адрес или собственост на автомобил ще се кандидатства, как ще стане при къщи с повече собственици или ползватели...В докладната бе посочено, че персоналното паркомясто ще струва около 12 лв. на месец., Всеки обаче знае, че в търг не можеш да определиш до колко ще стигне цената. .. Кметът Каменов, вероятно е чул хорското недоволство и логично оттегли докладната си. Отпадането й от дневния ред беше гласувано с пълно мнозинство. Как ще се променят условията за поставяне на паркинг-скоби пред жилищните блокове, ще стане ясно на някоя от следващите сесии на местните парламентаристи.