© Община Вършец

Крайният срок за изпращане на сонетите бе 17 юли 2022г. Творбите от тазгодишното издание са 91 и са оценени от жури в състав: председател Кристин Димитрова, членове Атанас Капралов и Проф. дфн Румяна Л. Станчева. При избора на творби за награда, журито се е ръководило от принципа за висока художествена стойност на текста, както и от степента за формално съответствие на формата „сонет“, съчетана с безспорна стихотворна култура на авторите. Оценяването на произведенията е напълно анонимно. Награждаването се проведе на 4 август 2022г. от 11:30ч. пред НЧ „Христо Ботев – 1900г.“ като част от „Празника на курорта, минералната вода и Балкана Вършец 2022“.

Първа награда с грамота, парична сума 300 лева и книги спечели НЕЛИ СТАНЕВА със сонета „Втори емигрантски сонет“.

Втора награда с грамота, парична сума 100 лева и книги получава ВАЛЕРИ СТАНКОВ за произведението „Безсмислен сонет“.

Отличия с грамоти и книги получават МИЛЧО ПЕТРОВ с „Влакът към детството“ и ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА със „Сонет за любовта“.

Осемнадесет подбрани произведения от всички изпратени сонета, участвали в конкурса, са включени в малък сборник „Лъчезарни сонети 2022“, издаден от фондация „Лъчезар Станчев за поезия“.