Суровата зима и продължителните студове в Западна Европа са прогонили част от птиците към по-южните части на континента е заключението на специалистите, които са преброили общо 8 083 птици от 24 вида на територията на областите Видин и Монтана.

Направено е наблюдение и в девет точки в района на язовир "Огоста" - устието на река Бързия при село Боровци, устието на река Златица при село Калиманица, баластриерите при село Горно Церовене, църквата на село Живовци, полуостров Расника, гребната база и стената на язовира. Тук са преброени 2 457 птици от 17 вида, с близо 1 000 по-малко в сравнение с миналата година.

За първи път тази зима край Дунав зимуват четири "неми" лебеди, 45 белочели гъски, както и двойка от вида бял ангъч.