Преводите са без такси и комисионни и се отразяват веднага, без да се налага посещение на лицето до местната администрация или клон на банка. Плащанията се гарантират посредством системата за сигурност – „Борика-Банксервиз“.

Целта на електронната услуга е спазване на противоепидемичните мерки и недопускане струпването на много лица на едно място.

Община Враца призовава „остани вкъщи” и „плати от вкъщи” своите задължения за местни данъци и такси онлайн чрез виртуален ПОС терминал, чрез официалния сайт на общината.