Разказите ще бъдат оценявани от жури в състав - председател Трендафил Василев, поет, журналист и издател и членове акад. Благовеста Касабова, литературен критик, носител на Националната награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“ 2019, и Цветко Стеев, член на Съюза на българските писатели, на Литературен клуб „Хр. Ботев”, град Мездра и Художествено-творчески клуб „Факел” - Зверино.

Награждаването на победителите в конкурса ще се проведе на 27-ми юни, рожденият ден на Патриарха на българската литература – Иван Вазов, в Туристически комплекс ”Дядо Йоцо гледа”, край село Очин дол. Съгласно регламента на конкурса, ще бъдат връчени следните награди: I награда - 800 лв.; II награда - 600 лв.; III награда - 400 лв. и поощрение - 200 лв.

В досегашните осем издания на конкурса са взели участие 691 автори с общо 765 разказа. Наградените творци са 40, а общият награден фонд от 2009 г. до 2016 г. (включително), е 17 800 лв.

Припомняме, че през годините носители на наградата в Националния конкурс са:
през 2009 година не се присъжда първа награда. Втора награда печелят Красимир Бачков, от Варна, за „Песента на часовника“ и Мюмюн Тахир, от София, за „Бисерна сълза“. През 2010г., победител е Цветко Стеев, от Зверино, с разказа „Скорушата”, а през 2011 - Петя Цолова (София) за „Мушамената тетрадка”. През 2012г отново не се присъжда първа награда. На второ място се класиратБогдан Кръстев (София) за „Майката на войника” и Иван Христов (Пловдив) за „Орлово проклятие”.

През 2013, 2014 и 2015г. победители са съответно: Андрей Андреев (София) за „Пояси на студа и топлината”, Владислав Иванов (София) за „Реликвата” и Мариана Дафчева (Асеновград) за „Кестенът”. През 2016 година в конкурса отново не се присъжда първа награда, а втора печели Денка Илиева (Ямбол) за разказа „Изворчето”.