До момента са ожънати 70 на сто от площите с пшеница. Очакваното производство е в рамките на 6,5 млн. т пшеница.

На въпрос за качеството на пшеницата от министерството посочиха, че имайки предвид по-късното стартиране на жътвата, все още няма представителност на извадката проби, за да се даде оценка за качеството на прибраното зърно. Според експертите обаче, прогнозните количества ще са напълно достатъчни за покриване нуждите от зърно в страната и за износа.

По данни на борсите тази година и цените на пшеницата са много добри - 320-340 лв. за тон. Според експерти, поскъпването на цената на зърното до края на 2021 г. и началото на 2022 г. ще се стимулира от инфлационни рискове на международните пазари. Един от основните показатели, който е в подкрепа на тази тенденция, е това, че за да укроти инфлацията и поскъпването на цените на вътрешния пазар в Русия, от месец там са въведени нови експортни такси и мита за износ на руско зърно. И тъй като Русия е най-големият износител на зърно в глобален мащаб, липсата на износ ще се отрази на регионалните експортни сделки в Украйна, Румъния и България, прогнозират борсовите експерти.

По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и сухоземен път), през периода юли 2020 г. - април 2021 г. са изнесени общо 3,1382 млн. т пшеница, 306,7 хиляди тона ечемик и 192,4 хиляди тона рапица. Сравнявайки с аналогичния период на предходния сезон, експортът на пшеница и рапица намалява респективно с 33,8 на сто и 47,5 на сто, докато при ечемика е налице увеличение с 5,5 на сто.

До момента с ечемик у нас са реколтирани 122 756 хектара, което представлява около 90 на сто от площите за реколтиране, съобщиха от МЗХГ. Произведени са 662 377 тона ечемик, при среден добив 540 кг/дка. За сравнение, за 2020 г. полученият среден добив от ечемик е 420 кг/дка. По оперативна информация са реколтирани 100 426 хектара с рапица, като от тях са добити 284 749 тона рапично семе и средни добиви от 283 кг/дка.