© Община Враца

Дейностите са реализирани в рамките на инициативата „Малки грантове на програма РОМАКТ в помощ на общините да отговорят на пандемията от COVID-19”.
Осигурената безвъзмездна финансова помощ по програмата е в размер на 2 549 евро. Мерките по проекта са насочени към маргинализирани групи, с цел недопускане разпространението на коронавируса.