Агенция пътна инфраструктура напомня, че съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, в обхвата на пътя е забранено влизането с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали.

Собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори се задължават преди влизане на път от Републиканската пътна мрежа да почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, както и специализирана строителна техника.

При констатиране на горепосоченото нарушение физическите лица се наказват с глоба от 200 до 500 лева, съгласно чл. 52, ал. 1 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата. При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лева.

На юридическите лица и на еднолични търговци се налага имуществена санкция при нарушение по чл. 52 в размер от 1000 до 5000 лева, а при нарушение по чл. 53 в размер от 3000 до 8000 лева от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата.

При повторно нарушение по чл. 52 от ЗП – глобата е в размер от 2000 до 7000 лева, а по чл. 53 от ЗП – глобата е в размер от 4000 до 12000 лева за юридическите лица и едноличните търговци.