Мисията на инспекторите винаги е била свързана с опазване здравето на хората, като за целта те проверяват обектите с обществено предназначение и документите, удостоверяващи здравното състояние на персонала работещ в тях, вземат образци или проби от продукти и стоки със значение за здравето на човека;издават задължителни предписания при констатиране на нарушения, спират незабавно експлоатацията на обекти или на части от тях или извършването на дейности в случаите, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на хората, свързано с разпространението на заразни заболявания или за възникване на отравяния;съставят актове при установяване на административни нарушения, съблюдават изпълнението на Националния имунизационен календар и динамиката на заразните заболявания.

Тяхната работа е свързана с усвояване и прилагане на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за шума, Закона за водите и др.

Източник: dariknews.bg