© МС

Средствата за целеви разходи по бюджета на общината за 2021 г. са одобрени с постановление на Министерския съвет, след като кметът Иван Аспарухов отправи искане до министър-председателя Бойко Борисов и лично присъства на заседанието.

„Приоритет на Община Мездра е създаването на благоприятна среда за живот, както и на развита инфраструктура, гарантиращи добри условия работа и отдих на жителите на общината във всички населени места“, заяви по този повод Иван Аспарухов. Общината като орган на местното самоуправление се стреми да реализира държавната политика и поставените национални цели на местно ниво, като осигури необходимите материално-технически и демографски условия за това. В тази връзка са и усилията ни за реконструкция на водопроводи и за ремонт на улични платна в населените места на общината“, каза още кметът на Мездра.

С отпуснатите средства в общинския център ще бъдат ремонтирани улиците „Добруджа”, „Д-р Петър Берон”, „Оборище”, „Христо Смирненски”, „Шипка”, "Веслец", „Любен Каравелов” от площад „Македония” до ул. „Ал. Стамболийски” и от „Христо Смирненски” до „Христо Ботев”.

Ще бъдат ремонтирани и улиците в 16 от населените места на територията на общината.

В село Люти брод – ул. „Станке Димитров”,
в Лик – „Васил Коларов”,
Типченица – „Иван Йончев”,
Очин дол – от Младежки еколагер до „Пресветица”,
Ослен Криводол – „Христо Ботев”,
Горна Кремена – „Баба Тонка” и „Никола Вапцаров”,
Ребърково – „Незабравка”,
Крета – „Васил Коларов”,
Елисейна – "Иван Костов”,
Долна Кремена - „Христо Ботев”,
Горна Бешовица – „Христо Михайлов”,
Зли дол – „Заводска”,
Царевец – „Васил Левски”,
Боденец- „Бачо Киро”;
Брусен – улица „Искър”.

„Сега ще се подобри и водоснабдяването“, каза Аспарухов и добави, че в същото време се работи за подобряване на състоянието на населените места по периферията на общината. „Средствата към Северозапада потекоха. Усилено се работи и по пътя Ботевград-Мездра“, допълни кметът Аспарухов.

Кметът Аспарухов благодари на премиера Бойко Борисов за оказаното съдействие за осигуряване на допълнителни средства за реализиране на тези важни за хората от община Мездра инфраструктурни обекти.