От РИОСВ съобщиха, че при извършения оглед на река Ботуня след МВЕЦ "Луна“ е констатирано, че реката е силно замътнена от наличие на тиня и се усеща остра миризма на тиня. По брега и в коритото има значителни количества едри и малки екземпляри мъртва риба, която се е задушила в тинята.

Същия ден е извършено изпускане на наносни отложения, натрупани над централата, като са отворени шлюзовете. В резултат на това огромно количество тиня се е изляла в реката и е причинила задушаването на рибата. За направените констатации е уведомена Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен за предприемане на действия по компетентност.

За констатираното нарушение от страна на РИОСВ - Враца ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.