Районна прокуратура - Враца внесе обвинителен акт срещу Т. Василев и С. Тодоров за извършено от тях престъпление, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура в София. Двамата отиват на съд за застрахователни измами. Мошениците източили парите с фалшиви документи. Единият изфабрикувал лъжа за кражба на автомобил. Другият пък си измислил тежка катастрофа.

Преди две години Василев открил на свое име разплащателна сметка в Юробанк България - клон Враца, която впоследствие била захранена от частен съдебен изпълнителен със сумата от 24 829,77 лв. Парите били преведени като обезщетение за претърпени имуществени вреди от кражба на лек автомобил, марка БМВ, по договор за застраховка и по полица, издадена от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“.

В хода на разследването било установено, че Василев не притежавал такава кола, както и че не е сключвал застрахователния договор. Въпреки че е съзнавал, че преведените в неговата сметка пари не са му дължими, обвиняемият направил заявка за теглене на сумата от 22 000 лв. в клона на банката във Враца.

Служителката на банката поискала от титуляра на сметката да попълни декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари, в която той бил специално задължен да удостовери произхода на средствата, които тегли. Василев попълнил въпросния документ, като с подписа си удостоверил неверните обстоятелства, а именно, че произходът на теглената сума от 22 000 лв. е „по обезщетение“ и изтеглил парите.

По тази схема действал и С. Тодоров, само че разплащателната сметка на негово име била открита в Райфайзенбанк - клон Враца, а получената от частен съдебен изпълнител и впоследствие изтеглена сума била в размер на 28 830,25 лв. Парите отново били преведени „по обезщетение“ за претърпени от него неимуществени вреди от ПТП.

В хода на досъдебното производство е установено, че обвиняемият не е участвал в катастрофата, не е пострадал и не му е издавана застрахователна полица.