Инчуан е град в северноцентрален автономен район с над 2000-годишна история. Той е традиционен търговски и административен център на провинция Нинся Хуей. Населението в градската част е 1 290 170 жители, а в по-обширния район - 1 993 088 жители.

Наричат Инчуан "най-умния град на бъдещето" в Китай. Причината е, че властите са въвели новите технологии в повечето сфери на обществения живот. При достъп в учреждения и дори в градския транспорт се използват сканиращи устройства. Кошчетата за боклук са оборудвани със специални сензори, които регистрират приближаването на човек и се отварят автоматично. Холограмни изображения на служители поздравяват с усмивка всеки посетител в градския съвет.

През 2017 г. гр. Инчуан е признат от централното правителство на Китай за най-добре управляван провинциален център, с най-умен град на бъдещето.