Общо 35 от 76 кандидатствали гимназии ще получат средства, за да предложат по-добра практика на занаятите, за които обучават своите ученици. Те възлизат на 2 170 000, от които минимум 10% от стойността на проекта ще бъдат съфинансирани от бюджета на училището.

През тази година по програмата са финансирани дейности за закупуване на специализирано оборудване за учебни кабинети за професионална подготовка, оборудване на лаборатории и извършване на ремонтни дейности и модернизиране на кабинети и работилници и др.

Сред одобрените проекти има за оборудване на лаборатория по електротехника, по мехатроника, по "Електрически машини и апарати", химична, аналитична и микробиологична лаборатория по професия "Биотехнолог", както и на съвременна зала за обучение по цифрово-програмни управления, кабинет по учебна практика по "Хибридни и електрически автомобили", кабинет за професионална подготовка – "Мостик", със сателитна телефонна комуникационна система, компютърна конфигурация с инсталирана товарна програма за ро-ро кораб за изчисляване и проверки на стабилитет на кораб.

Чрез програмата се финансира също закупуване модулен обект за преработка на мляко, трактори, селскостопанска и горска техника. Гимназиите ще могат да се оборудват и с нова алпийска и ски екипировка, ски работилница, както и да се сдобият с шевни машини, кабинет по рекламна и компютърна графика, за туристическа реклама, ателие по дизайн и други.