Снимки: Борис Кръстев

Целта на инициативата е да се популяризира дейността на младежката структура на БЧК сред обществото, както и да приобщи децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, за да припознаят доброволчеството като кауза и необходимост.

Младите червенокръстци от Зверино изказваха специални благодарности на Наталия Христова, председател на Общинската организация на БЧК в Мездра, закупила цветята за осъществяване на акцията, на Нели Цветкова, която предостави цветята от магазина си и на медицинското лице в СУ "Св. Климент Охридски” Иванка Николова, която неуморно помага на екипа на БМЧК и достави цветята до училището.

Инициативите, посветени на 95-годишнината на БМЧК, ще продължат през ноември и декември, когато в Читалище "Факел” в Зверино ще бъде организиран юбилеен концерт под наслов "95 години създаваме добро”.