Произведенията трябва да бъдат в WORD формат DOC, до три страници А4, шрифт Times New Roman 12. Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури, а класирането ще се извърши в две възрастови групи.

Победителите ще бъдат обявени на 9-ти юни. Те ще получат грамоти и предметни награди.

Крайният срок за изпращане на творбите е 31май 2020 г. на e-mail: youth_house@abv.bg, на място в Младежкия дом или по пощата на адрес 3000 гр. Враца, бул. „Втори юни” 10, с пощенско клеймо.

Телефони за връзка и допълнителна информация: 092/ 627035 , 0879837765.