Конкурсът е в три раздела – „Празнични снимки“, „Стрийт фотографии“ и „Моето семейство и приятели“. Снимките трябва да са в дигитален формат jpeg, да имат заглавие и да бъдат придружени с текст (до 40 думи), описващ идеята и посланието на автора. Големината на изображението трябва да е над 2, 000 пиксела по дългата страна (над 3Mb). Разрешени са следните допълнителни обработки – на яркост и контраст, изостряне и прекадриране на изображението.

Всеки участник в конкурса трябва да гарантира своето авторство, както и че освобождава Младежки дом – Враца от всякакви претенции на трети лица, свързани с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса. Също така участникът предоставя правата на Младежкия дом за правата за публикация на снимката. Младежкия дом запазва правото си да не допуска до участие в конкурса творби, които не отговарят на изискванията и темата.

Допускат се до три снимки в отделните раздели. Тричленно жури ще оценява творбите по критерии за оригиналност и интерпретация на темата. Яснота на посланието и способност да се ангажира вниманието на зрителя. Ще бъдат присъдени първа, втора, трета и три поощрителни награди, които ще бъдат изпратени чрез куриер и публикувани на страницата на Младежки дом-Враца.

При изпращане на творбите, авторите трябва да посочат e-mail, телефон за връзка и адрес за кореспонденция. Снимките трябва да бъдат изпратени до 4-ти януари 2021 година, на адрес Младежки дом – Враца, 3000 Враца, бул. „Втори юни“ 10 или на електронна поща: youth_konkursi@abv.bg.

Източник: youth-house.com