Основна група за въздействие са младежите на Монтана. За това и планираните активности са съобразени с интересите и възможностите за участие на младите хора, като съчетават образователен елемент и практическо включване.

Предвижда е се обособяване на зелена зона и "Кафене "Класик" – зона с ограничено потребление на пластмаса", за да се създаде материална среда, свободна от пластмаса, която мотивира хората към поддържане на чиста околна среда.

Дейността "Създаване на активна младежка еко общност в гр. Монтана" има практическа ориентация – участниците ще проучат навиците на своите съученици и семейства за потребление на пластмаса и провеждат кампания, която да доведе до намаляване на потреблението на пластмасови опаковки и продукти.

Ще бъде проведено интерактивно обучение на тема "Моята кауза е природа, свободна от пластмаса". То ще се изпълнява в партньорство с фондация "ЕкоОбщност".

Дейностите са планирани за изпълнение в рамките на 10 месеца на територията на град Монтана.

Източник: БНР Видин