Сдружение „Закрилници” е създадено през 2015 година, за да помага на деца и възрастни в неравностойно положение. Вече има опит в организирането на социални предприятия, чрез които да интегрира млади хора с интелектуални затруднения.През последните години те са били ангажирани в различни стопански дейности като изработване на сувенири и производство на пчелен мед.


Източник: novinitem.com