Дългогодишният директор на Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино, община Роман, Стефан Стефанов внезапно бе уволнен със заповед на министъра на културата Боил Банов от 8 февруари тази година, на чието пряко подчинение е учебното заведение.

Припомняме, че Стефан Стефанов е директор на Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино от 2004 г. "Мотивите за освобождаването ми от длъжност са скалъпени, явно преча на някого. Ще търся правата си по съдебен път”, коментира лаконично по време на протеста пред MediaNews известният врачански скулптор, който през последните 15-на години положи неимоверни усилия за оцеляването на единствения по рода си техникум по каменоделие не само у нас, но и на Балканите.

В мотивите за уволнението бяха посочени нарушения, едното от които е настаняване в общежитието на лице, което не е служител в техникума. Още тогава от училището потвърдиха, че същото лице е управител на "Кариера” - Кунино и наистина пребивава в общежитието, но има договорни отношения с училището да предоставя безвъзмездно камък, необходим за практическата работа на учениците.

Другите мотиви бяха свързани пряко с образователно-възпитателния процес, включващ изготвяне на училищна документация, провеждане на държавен план-прием, изискващ задължителни приемни изпити за проверка на способностите на кандидат-гимназистите, както и минималният брой на учениците в една паралелка.

Делото вече е влязло в съда и в сряда ще се проведе първото заседание по жалбата на уволнения директор, който оспорва заповедта за дисциплинарно прекратяване на трудовия си договор от 8 февруари тази година. Само по себе си делото е прецедент, при който Стефан Стефанов съди училището, което е на пряко подчинение на Министерството на културата и е единственото по рода си на Балканите и второто с такъв статут в Европа.

В случая, Министерството на културата е принципал на каменоделното училище, а Боил Банов, като министър на културата е работодател директора на единственото с този профил учебното заведение. Според наши източници, Министерството на културата, като страна по делото, трябва да установи дали са издържани мотивите за дисциплинарното уволнение на Стефан Стефанов.

Близки до бившия директор твърдят, че главно действащо лице по врем на процеса се очаква да бъде Ралица Байзатова - Главен експерт в Дирекция "Сценични изкуства и художествено образование" (СИХО) на културното ведомство.