Министър Вълчев представи пред колегите си предприетите мерки в България, определените дати за изпити и получаване на дипломи, които са необходими за кандидатстващите в университети зрелостници.

„Висшите училища разработват свои планове за поетапно възстановяване на нормалното провеждане на учебните занятия, включително и присъствено обучение и полагане на съответните изпити и дипломни защити при спазване на необходимите изисквания от здравните власти“, допълни Вълчев.

Министърът на образованието отбеляза, че училищата в България остават затворени до края на учебната 2019/2020 г., като присъствие се допуска само за осъществяването на неотложни дейности, които не могат да се реализират от дистанция в електронна среда.

„Предвиждаме много повече занимания през лятото за учениците, които не са участвали ефективно в обучението в електронна среда, или които имат необходимост от допълнителна подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения и повишаване на резултатите“, каза още Вълчев.

Той е споделил с останалите министри, че у нас се подготвя възстановяване на работата в детските градини. Заявил е и готовност да започнат разговори за следващата учебна година.

Източник: monitor.bg