Тази година в страната са реализирани четири донорски ситуации, след настъпила мозъчна смърт. Благородното решение на четири семейства и професионализмът на българските лекари даде втори шанс за живот на нуждаещи се от трансплантация наши сънародници - бяха извършени пет органни трансплантации, отбелязват от здравното ведомство.

Заради пандемията от COVID-19 Съветът на Европа препоръчва вместо със събития да отбележим Деня чрез виртуални инициативи. Днешният ден е възможност да почетем всички донори и да благодарим на техните семейства и на медицинските специалисти по донорство и трансплантация!"

Ето защо Министерството на здравеопазването създаде клип, който да насочи общественото внимание към темата за донорството и трансплантацията и да покаже защо е важно да бъдем солидарни. Видеото отправя и "предизвикателство": "Да подкрепим донорството и трансплантацията с 20 думи за 20 секунди!"