Наказателен състав на съда в Мездра, пред който И.Ю.А. застанал преди дни, е преценил, че деянието е причинило на пострадалия болка и страдание. Според документите по делото, съдът е освободил от наказателна отговорност обвиняемия И.Ю.А. и му е наложил административно наказание глоба, в размер на 1 000 лева в полза на държавата.

Той е осъден и да заплати направените по делото разноски в размер на 860.00 лева,по сметка на ОД МВР град Враца за изготвяне на съдебно медицинската и комплексната съдебно-психиатрична-психологична експертиза. Решението на Районният съд в Мездра е обявено публично и подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд Враца в 15-дневен срок, които вече тече.