Припомняме съдържанието на заповедта на министъра на здравеопазването и отправяме сигнал към Общинския оперативен щаб:

На основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и, предприети на 14.03.2020 г. от Областния оперативен щаб обяви следните решения:

1. Незабавно да бъде изготвен списък на търговските обекти, посочени в заповедта на здравния министър - увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, които развиват дейност на територията на община Мездра. Управителите на търговските обектиили техни представители да бъдат запознати със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

2. Да бъде сформиран Общински оперативен екип в състав: кмета на община Мездра Иван Аспарухов, кметовете и кметските наместници на населени места, представител на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца, Стилиян Тотков - гл. експерт „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“, и представители на отдел „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“ в Община Мездра, който да упражнява контрол относно изпълнението на заповедта на здравния министър.

Явно за тези хора и животът е на половин цена!!!

В същото време друг един собственик на питейно заведение, отстоящо на около 30 м от въпросния магазин, бе заключил масичките и столовете, а самият той извършваше дезинфекция на тротоара пред заведението.

Сравнението и изводите за културата и морала на двамата търговци оставяме за читателите!