От представянето на програмата стана ясно, че ще бъде продължено обновяването на пътната инфраструктура и по-конкретно - междублоковите пространства, тротоарната мрежа, изграждането на паркинги, както и възстановяването на пътните артерии в населените места на Враца. Беше уточнено, че през следващите четири години в града ще се извърши ремонтът на трите големи булеварда “Илинден”, “България” и “Европа” и ще бъде подобрена и инфраструктурата на промишлените зони.

В програмата е включен и ремонт на парка към спортен комплекс “Христо Ботев”, където ще бъдат обновени алеите и зоните за отдих. Ремонти ще бъдат извършени площад “Руски” и на парковете в к-с „Дъбника”. През този мандат предстои да стартира и ремонтът на пътя Дери вол-Чирен-Девене. Успоредно с пътната инфраструктура, ще бъдат увеличени инвестициите в образованието, социалните услуги, сигурността, младежките дейности и екологията.

Успоредно с пътната инфраструктура, ще бъдат увеличени инвестициите в образованието, социалните услуги, сигурността, младежките дейности и екологията. Калин Каменов подчерта, че приетата Управленска програмата е документ, изготвен от експертите в местната администрация, посредством събраните мнения, предложения и препоръки от страна на гражданите на Враца.