Община Враца напомня на всички данъчно задължени лица, че законовият срок за текущи задължения изтича на 31 октомври, като данъците върху недвижими имоти и превозни средства, както и такса битови отпадъци, могат да бъдат платени:

- през сайта на Община Враца;

- на касите на Местни данъци и такси;

- в офисите на „Изипей“ в цялата страна;

- на касите на „Български пощи“;

- по банков път по сметката на местната администрация;

- през сайта на www.epay.bg;

- през сайта на НАП www.nra.bg