Забранява се провеждането на масови прояви - тържества (сватби, кръщенета, юбилейни годишнини), събори и дискотеки, както и консумацията на алкохол на публични места от 24:00 часа на 26 октомври 2019 г. (събота) до 24:00 часа на 27 октомври (неделя), и от 24:00 часа на 2 ноември (събота) до 24:00 часа на 3 ноември (неделя), при произвеждане на втори тур на местните избори.

Кметовете и кметските наместници в населените места в Община Мездра са длъжни да уведомят за забраната желаещите да сключат граждански брак или даване име на дете в деня на изборите за общински съветници и кемтове.

Кметовете и кметските наместници на населените места в Община Мездра с местни сили да организират опазването на обществения ред и да оказват съдействие на дежурните служители от РУ на МВР - Мездра.

Органите на полицията да засилят наблюдението и контрола в цялата община за недопускане на негативни действия и прояви, застрашаващи здравето и живота на гражданите