Общо задълженията на областните болници към 30 септември 2019 г. са 172,385 млн. лв., като в сравнение с 2018 г., когато са били 182, 274 млн. лв., са намалели с 10 млн. лв. Просрочените задължения от 68, 957 млн. са намалели на 60, 034 млн. лв.

Министър Ананиев пояснява, че ведомството му разполага с данни единствено за лечебните заведения, които са с над 50% държавно участие, тъй като те са обект на постоянен мониторинг от страна на мажоритарния собственик. По отношение на общинските болници, информация може да бъде предоставена единствено за периода от началото на тази година до 30 септември 2019 г., казва той.

От таблиците, приложени към отговора на Ананиев става ясно, че няколко болниците са със сериозни загуби. УМБАЛ "Св. Анна" - Варна за периода 2016, 2017 и 2018 г. е натрупала загуба от 12 млн. лв. и към момента отчита загуба от 10,856 млн. лв., УМБАЛ "Пловдив" е на минус 21,258 млн. лв., като загубата към момента е по-малка с 3 млн. лв. в сравнение с 2018 г., когато е била минус 24, 398 млн.

МБАЛ "Христо Ботев", Враца е на минус 18,051 млн. лв., като задълженията там се увеличават за седемгодишния период, с изключение на 2018 г., когато годината е завършена на 0. УМБАЛ "Д-р Ст. Киркович" АД, Стара Загора е на загуба от 30, 564 млн. лв., но също е намалила задълженията с над 3 млн. лв.

Областните болници, които са отличници, са МБАЛ Пазарджик с 395 000 лв. печалба и МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" - Монтана - с 452 000 лв. печалба. МБАЛ - Монтана показва печалба в целия наблюдаван период, а МБАЛ Пазарджик излиза на печалба за първи път през 2018 г. с 43 000 лв.

Три са болниците с малки загуби - МБАЛ "Св. Панталеймон" - Ямбол с 16 000 лв., МБАЛ "Д-р Братан Шуксров" - Смолян с 52 000 лв. и МБАЛ "Добрич" АД с 55 000 лв.

"Видно от представените данни, в периода 2012-2017 г. е отчетено значително влошаване на финансовите показатели на областните държавни болници, но това е наследен проблем за екипа на Министерството на здравеопазването. Тежкото финансово състояние на част от областните болници е следствие от редица неблагоприятни действия и фактори, негативният ефект от които се е мултиплицирал с годините", подчертава министър Ананиев.

Според него има ефект от мерките, които е взело министерството с въвеждането на стандартите за финансово управление на болниците. "Независимо от факта, че редица болници отчитат отрицателен финансов резултат, техните парични потоци месечно са балансирани, разходите им постепенно се оптимизират, показателите за ефективност се подобряват, а размерът на просрочените им задължения намалява", твърди здравният министър.