© община Берковица

Основната целева група по проекта са децата на територията на общините Берковица, Вършец и Георги Дамяново – потенциални пациенти в детско болнично отделение на МБАЛ – Берковица (0-18 г.).

През последните години се увеличи броят на респираторните заболявания, както и рискът за преминаването им в хронични такива. Използването на съвременна и качествена апаратура за лечение е основна предпоставка за повишаване здравето на децата и елиминиране на риска от хронични заболявания.

С модерния ехограф ще се извършват бърза и точна диагностика, която в редица случаи е решаваща за спасяването на детски живот.

Наличието на съвременната и качествена апаратура за лечение ще допринесе за повишаване здравето на децата, елиминиране на риска от хронични заболявания, превенция и качествено лечение на заболявания на дихателните пътища, допълниха от общинската администрация.